Gå til hovedmeny Gå til hovedinnhold

Rettledning for frilansere

Reiser & ferie mottar svært mange tilbud om reisereportasjer og annet materiale fra faste og ukjente frilansere, og nåløyet for å få sakene på trykk er derfor smalt.

Vi kjøper aldri inn noe usett fra frilansere vi ikke har jobbet med tidligere, og ber uansett alle som ønsker å tilby oss stoff følge visse krav.

Vi dekker både nære og fjerne reisemål og tar derfor i mot stoff fra både inn- og utland. Det beste tipset vi kan gi, er at du leser magasinet nøye. Se hva slags artikler vi har, se på form, innhold, lengde, og så videre. Legg også merke til faktaboksene tilknyttet reportasjer, og formen på disse.

Legg alltid ved følgende informasjon dersom du sender inn saker til vurdering: Navn, telefonnummer dagtid, e-post og - om det dreier seg om en reisereportasje - datoene for når reisen ble utført.

Bildene er viktige. De må høre naturlig sammen med teksten som sendes inn. Vi er opptatt av at det skal være en følelse av tilstedeværelse i bildene. Prøv derfor å tenke bevisst på motiver når du reiser. Det er en fordel om mennesker som beskrives er avbildet og steder du beskriver fotografert både på makro- og mikronivå. Prøv å ta bilder av mange ulike motiver istedenfor mange bilder av få motiver. Send oss et utvalg på de 10-15 beste bildene. Vi foretrekker digitale bilder, de bør ha en størrelse på minst 2MB.

Reisemålet må ikke nødvendigvis være veldig uvanlig for at det skal kunne gjøres interessant for leserne. Det som derimot er viktig, er at artikkelen fortelles fra en bestemt vinkel som skal følges naturlig gjennom hele reportasjen. Prøv å ikke dekke for mye i en reportasje.

Erfaringsmessig skriver mange for langt i forhold til materialet. En reportasje på over 10000 tegn - inkludert faktainformasjon og billedtekster - bør være eksepsjonell god for å forsvare lengden.

Ikke beveg deg ut fra den røde tråden i reportasjen for å gjøre den så lang som mulig. Artikkelen skal ha en naturlig flyt der setninger og avsnitt følger hverandre på en måte som gjør at leseren ønsker å lese videre.

Reportasjene kan godt skrives ut i fra et personlig "jeg"-perspektiv, men da må det være relevant for leseren. Samtaler og møter med lokale mennesker kan være en god måte å skildre en destinasjon på, samtaler og tanker innad i reisefølge er ikke like relevant for reisemålet.

Prøv å unngå klisjefylte adjektiver som "spennende", "eksotisk", "populær". Prøv heller å illustrere slike egenskaper ved hjelp av sanseinntrykk som syn, lyd, lukt, smak og følelser.

Vær sikker på at leseren skjønner hva du snakker om. Leseren er ikke nødvendigvis like bereist som du selv og vil ikke ta for gitt alle stedsnavn og uttrykk. Unngå også utenlandske ord som ikke er allment kjent.

Undersøk faktaopplysningene grundig. Du er ansvarlig for at det som skrives stemmer. Følg tekstmalen når du lager faktaboksen.

Honorar etter avtale.

Artikler og bilder sendes samlet til ansvarlig redaktør Ingvald Bergsagel

Adresse: Urtegaten 9, 0187 Oslo - Norway


Skriv ut artikkel Del Del på Facebook Del på MySpace Del på Twitter Del på Nettby